Образна и функционална диагностика


Кардиограма

Коремна ехография

Ехография на щитовидна жлеза

Ехография на простата и остатъчна урина

Доплерова сонография - на периферни и екстракраниални съдове

Функционално изследване на дишането /спирометрия/

Амбулаторно 24 часово мониториране на артериално налягане /Холтер/

Остеодензитометрия - ехографско изследване на костна плътност/скрининг за остеопороза – измерване на костна плътност

Ехография на женски полови органи: абдоминална и вагинална

Колпоскопия

Фетална морфология

Офталмоскопия

Тонометрия – очна

Микроскопски изследвания

Тонална аудиометрия

Отоневрологични изследвания

Свържете се с нас

Адрес
гр.София 1113
ул. Атанас Далчев 3, бл. 93-96

Телефони
тел: 0892/239193
тел: 02/4950916
факс: 02/4951354

Интернет
e-mail: reception@ozok.bg


Изпрати запитване